monitoring należności

Raport handlowy

Raport handlowy to profesjonalne narzędzie wspomagające procesy decyzyjne oraz zwiększające bezpieczeństwo transakcji krajowych oraz zagranicznych. Jest to źródło informacji o potencjale i wiarygodności partnera handlowego. Raporty są za każdym razem indywidualnie dostosowywane do potrzeb Klienta, dlatego wyróżniają się aktualnością spośród innych dostępnych na rynku.

Standardowe rodzaje raportów handlowych:

Raport przed podjęciem współpracy z kontrahentem – jest elementem wspomagającym negocjacje handlowe. Przygotowywany jest w celu rozpoznania sytuacji nowego kontrahenta (sytuacja finansowa, skala i możliwości współpracy, historia, referencje itp.) Raport handlowy jest również przygotowywany w celu weryfikacji danych organizacyjno-prawnych przed podpisaniem kontraktu lub umowy z nowym kontrahentem.

Raport w trakcie trwania współpracy – jest elementem nadzoru nad kontraktami obarczonymi ryzykiem. Jest również zalecany gdy zachodzą obawy iż dotychczasowa sytuacja finansowa obecnego kontrahenta nagle uległa pogorszeniu. Raport tego rodzaju jest również zalecany przy rozważaniu decyzji o zwiększeniu zakresu współpracy z dotychczasowym kontrahentem lub przed podjęciem decyzji o sposobie działań windykacyjnych (windykacja przedsądowa, windykacja sądowa).

Raport o nieruchomości – jest dokumentem dostarczającym dodatkowe informacje o ewentualnych nieruchomościach posiadanych przez kontrahenta. Posiadanie takich danych pomaga przy zabezpieczaniu transakcji handlowych i przy ewentualnej windykacji należności.