witamy

POLEXIMP Sp. z o.o. to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się firma działająca na rynku usług monitoringu i windykacji należności. Nasze działania polegają na dokonaniu czynności faktycznych i prawnych, zgodnych z przepisami prawa, zmierzających do terminowej zapłaty należności przysługujących naszym Klientom wobec ich dłużników...

więcej »


prewencja

Pieczęć prewencyjna jest jednym z elementów usługi monitoringu należności. Jest to narzędzie dzięki któremu możliwe jest dyscyplinowanie kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań...

więcej »

monitoring należnosci

Monitoring należności jest jednym z najtańszych i najbardziej skutecznych narzędzi powodujących poprawę terminowości płatności należności od kontrahentów. Podstawową korzyścią tej usługi jest zwiększenie dyscypliny płatniczej odbiorców...

więcej »

windykacja należności

Windykacja przedsądowa polega na odzyskiwaniu należności na drodze polubownej w wyniku prowadzonych rozmów i negocjacji z dłużnikiem. Podstawowym celem jest odzyskanie należności Klienta bez ponoszenia przez niego dużych kosztów i w miarę możliwości w jak najszybszym czasie...

więcej »

likwidacja szkód ubezpieczeniowych

Likwidacja szkód ubezpieczeniowych polega na dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczycieli i reprezentowaniu pokrzywdzonych w postępowaniu przed ubezpieczycielem...

więcej »