likwidacja szkód ubezpieczeniowych

Likwidacja szkód ubezpieczeniowych polega na dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczycieli i reprezentowaniu pokrzywdzonych w postępowaniu przed ubezpieczycielem.

Usługa likwidacji szkód ubezpieczeniowych jest szczególnie wskazana w przypadku gdy:

  • ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania lub je zaniżył
  • ubezpieczyciel bezzasadnie przedłuża postępowanie likwidacyjne
  • szkoda nie została jeszcze zgłoszona
  • twoje mienie uległo zniszczeniu i można określić osobę odpowiedzialną
  • zdarzył się wypadek w pracy, komunikacyjny lub losowy

W takich przypadkach warto skorzystać z naszej usługi. Profesjonalne działanie nie tylko zwiększa szansę na uzyskanie prawidłowego odszkodowania, ale również powoduje oszczędność czasu i uniknięcie niepotrzebnych przykrości.

W ramach świadczonej usługi w imieniu Klienta występujemy do ubezpieczyciela, bądź instytucji lub osoby odpowiedzialnej za naprawienie szkody. W pełni przejmujemy na siebie wszelkie czynności związane ze zgłoszeniem szkody, nadzorem nad terminowością i prawidłowością działań prowadzonych przez ubezpieczyciela, aż do momentu wypłaty odszkodowania. W razie bezzasadnej odmowy, względnie obniżenia należnego odszkodowania na etapie polubownym, oferujemy, po uzgodnieniu z Klientem poprowadzenie sprawy sądowej.