windykacja należności

Windykacja przedsądowa

Windykacja przedsądowa polega na odzyskiwaniu należności na drodze polubownej w wyniku prowadzonych rozmów i negocjacji z dłużnikiem. Podstawowym celem jest odzyskanie należności Klienta bez ponoszenia przez niego dużych kosztów i w miarę możliwości w jak najszybszym czasie....

więcej »

Windykacja sądowa

W przypadku gdy windykacja przedsądowa nie przynosi rezultatu rozpoczynają się działania na drodze sądowej. Na tym etapie staramy się o uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku i ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń na majątku dłużnika. Nasze działania nie ograniczają się tylko do uzyskania tytułu egzekucyjnego ale również na dochodzeniu należności na drodze egzekucji komorniczej...

więcej »