monitoring należności

Co daje monitoring?

Monitoring należności jest jednym z najtańszych i najbardziej skutecznych narzędzi powodujących poprawę terminowości płatności należności od kontrahentów. Podstawową korzyścią tej usługi jest zwiększenie dyscypliny płatniczej odbiorców. Monitoring należności powoduje bowiem iż opóźnienia w płatnościach są ograniczane do minimum, co pozwala oszczędzić nie tylko czas ale i pieniądze naszych Klientów.

Monitoring należności to także kontrola należności zagrożonych. Dzięki częstym kontaktom z dłużnikami mamy szybką informację czy zatory płatnicze są spowodowane chwilowymi trudnościami kontrahenta czy raczej są już zapowiedzią jego upadłości lub bankructwa. W takich przypadkach szybka i rzetelna informacja jest bardzo cenna, pozwala bowiem na szybkie podjęcie działań zabezpieczających.

Co daje monitoring:

  • szybka reakcję wierzyciela na powstanie zaległości w płatnościach, a tym samym ograniczenie ryzyka związanego z kredytowaniem kontrahentów
  • oszczędności finansowe związane z terminowym opłacaniem należności kontrahentów, nawet do kilku tysięcy złotych rocznie
  • eliminacja zatorów płatniczych
  • oszczędność czasu