monitoring należności

Negocjator terenowy

Negocjator terenowy to osoba która odpowiada za nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z dłużnikami, wyjaśnianie przyczyn opóźnień płatności, motywowanie klientów do zapłaty oraz terminowe realizowanie planów kontaktów z klientami. Negocjator terenowy rozpoczyna działanie w momencie kiedy odbiorca zalega z zapłatą i zachodzi potrzeba rozpoczęcia windykacji przedsądowej. Może być on także wykorzystywany na etapie monitoringu należności jeżeli zaleganie z płatnościami ma charakter uporczywy i nie jest spowodowane przyczynami obiektywnymi.

Negocjator terenowy swoje zadania realizuje za pomocą:

Kontaktu standardowego – pierwszy kontakt z dłużnikiem w miejscu jego zamieszkania, pracy lub prowadzenia działalności ma charakter osobisty. Celem wizyty jest ustalenie przyczyn zalegania z płatnościami, określenie harmonogramu spłaty, przekazania lub wypełnienia odpowiednich dokumentów oraz poinformowanie dłużnika o konsekwencjach braku zapłaty. Wizyta ma za zadanie skłonienie odbiorcy do szybkiej spłaty zadłużenia.

Kontaktów monitorujących – to kolejne bezpośrednie kontakty z dłużnikami, którzy nie wywiązują się lub nieterminowo wywiązują się ze swoich wcześniejszych deklaracji spłat określonych w harmonogramie. Celem spotkania jest ustalenie przyczyn opóźnień ewentualnie ustalenie nowego harmonogramu spłaty lub podpisanie ugody. Na tym etapie negocjator terenowy dokonuje również oceny czy windykowana należność jest zagrożona i czy potrzebne są inne środki zabezpieczające (np. windykacja sądowa), zbiera również informacje niezbędne do prowadzenia dalszych działań wobec dłużnika.

negocjacje