windykacja należności

Windykacja przedsądowa

Windykacja przedsądowa polega na odzyskiwaniu należności na drodze polubownej w wyniku prowadzonych rozmów i negocjacji z dłużnikiem. Podstawowym celem jest odzyskanie należności Klienta bez ponoszenia przez niego dużych kosztów i w miarę możliwości w jak najszybszym czasie.

Nasze działania w tym zakresie są zróżnicowane w zależności od wielkości wierzytelności jak również jej charakteru dlatego też każde działania rozpoczynamy od dogłębnej analizy dłużnika i wierzytelności. Po dokonaniu analizy dokonujemy wezwań do zapłaty i rozpoczynamy negocjacje warunków spłat. Jeżeli wymaga tego sytuacja prowadzimy negocjacje osobiste z dłużnikiem w jego siedzibie. Realizujemy to za pomocą naszych negocjatorów terenowych, czyli osób posiadających doświadczenie w negocjacjach z dłużnikami.

Na tym etapie nasze działania zmierzają do zawarcia ugody lub porozumienia z dłużnikiem i przygotowania harmonogramu spłat i/lub przedstawieniu odpowiednich zabezpieczeń przez dłużnika.

Większość spraw na tym etapie kończy się odzyskaniem wierzytelności. W przypadku kiedy jednak na tym etapie nie uda się tego dokonać rozpoczynamy windykację sądową.

windykacja przedsądowa