monitoring należności

Monitoring należności

Monitoring należności to usługa dla firm, które chcą przede wszystkim poprawić terminowość spłat swoich należności ale równocześnie zależy im na bezpieczeństwie i monitorowaniu tego procesu. Jest to usługa skierowana przede wszystkim do firm handlowych o masowym charakterze działalności, które wystawiają duże ilości faktur i mają wielu kontrahentów. Jednak coraz częściej korzystają z niej również mniejsze firmy w celu poprawy ściągalności swoich wierzytelności jak również zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Standardowy schemat monitoringu należności w POLEXIMP:

monitoring należności

Przedstawiony schemat monitoringu należności POLEXIMP jest modelem standardowym oznacza to iż sposób monitoringu, jego zakres, terminy i inne specyficzne wymagania są każdorazowo ustalone z naszym Klientem w oparciu o relacje które posiada on ze swoimi odbiorcami, charakter branży oraz wartość należności.

W ramach zawartej umowy monitoringu i windykacji POLEXIMP kontaktuje się z odbiorcami zawsze jako Klient lub w imieniu Klienta. W ramach zawartej umowy Klient powinien oznaczać swoje faktury pieczęcią prewencyjną która oprócz roli prewencyjnej stanowi również widoczne oznaczenie upoważnienia POLEXIMP do podjęcia działań windykacyjnych w razie braku zapłaty należności.

W ramach świadczonej usługi monitoring i windykacji należności POLEXIMP prowadzi również działania związane z windykacją przedsądową i windykacją sądową.

Istnieje również możliwość uzupełnienia usługi monitoringu należności o usługę raportu handlowego.

Obsługa Klientów odbywa się poprzez kontakt on-line (telefonicznie, e-mailowo). Taka forma gwarantuje Państwu zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów.